Gratis boek bij inschrijving congres  |  Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief 04 januari 2017
 
IIA Academy:
» IIA Nieuwjaarsreceptie 2017
20 januari 2017
» CAE Forum: Kijk van de belegger op de IAF
6 februari 2017
» Certified ISO 31000 Risk Management Professional
8, 9 & 10 maart 2017
» Snellezen en mindmapping
10 maart 2017
» Training Slimmer werken voor MS Outlook Gebruikers
17-03-2017
Bekijk de gehele IIA Academy Kalender
Beste relatie,

Ten eerste wensen wij u een zeer gelukkig en succesvol 2017! Dat al uw wensen mogen uitkomen. IIA Nederland is het jaar al goed begonnen, onder andere met tal van herziene reglementen. Ook de activiteitenkalender is al aardig gevuld. Het programma voor het jaarcongres op 15 en 16 juni 2017 is bovendien nagenoeg rond. De komende twee maanden kunt u zich tegen een sterk gereduceerd tarief (€ 895,-) voor dit inspirerende congres inschrijven. De vroegboekkorting is geldig t/m zondag 5 maart, iets korter dan voorgaande jaren, dus wacht niet te lang. Op naar een mooi 2017!
5 Goede voornemens voor 2017
1. Volg het IIA op LinkedIn en Twitter
2. Netwerk met 600 collega's op het IIA Congres
3. Spreid het behalen van je PE punten over het jaar
4. Wijs een collega of vriend op het IIA lidmaatschap
5. Beleef het 20-jarig bestaan van het IIA (wordt vervolgd!)
Gratis boek voor eerste 100 aanmeldingen IIA Congres 2017
René Boender zal op de eerste congresdag de spits afbijten met een presentatie over Generatie Z. De eerste 100 mensen die zich inschrijven voor het IIA Congres 'The Next Generation', ontvangen gratis zijn boek Generatie Z. Er zijn inmiddels al 15 exemplaren onderweg. Wil jij er ook een?
Lees verder
Geef uw mening over Interne Audit versus Externe Audit
Het thema van het aankomende Audit Magazine (maart 2017) is 'Interne Audit versus Externe Audit’. De redactie van Audit Magazine heeft een vijftal stellingen opgesteld rondom dit thema en vraagt u op deze stellingen te reageren.
Reageer op de stellingen
Nieuw Reglement op de Tuchtrechtspraak
De Raad van Tucht (RvT) behandelt klachten die tegen leden van IIA Nederland zijn ingediend. Tegen een uitspraak van de RvT is beroep mogelijk bij de Raad van Beroep (RvB). De taken en bevoegdheden van de RvT en de RvB zijn beschreven in het Reglement op de tuchtrechtspraak.
Lees verder
Nieuw SVRO-reglement voor Permanente Educatie
Bij het registreren werd een onduidelijk onderscheid gemaakt in verschillende categorieën uren, dit is aangepast. Verder geldt nu een cyclus van telkens een jaar waarin 40 punten behaald moeten worden. Punten die je voor een ander register hebt gehaald, gelden ook voor de SVRO.
Lees verder
Elevating Internal Audit’s Strategic Impact
The increasing importance of internal audit’s role as the third line of defense in effective risk management and control has raised its visibility both within and outside of the organization. As a result, chief audit executives and internal audit departments are looking for ways to utilize their unique expertise to enhance their value to the overall corporate mission. This leads to the question — asked by all high performing support areas such as finance, human resources, IT, and legal — how can we have a strategic impact on the organization?
Read more
Training Certified ISO 31000 Risk Management Professional
Marinus de Pooter verzorgt op 8, 9 en 10 maart 2017 weer de driedaagse training Certified ISO 31000 Risk Management Professional. De training leidt op tot deze wereldwijd erkende certificering van het Global Institute for Risk Management Standards. ISO 31000 wordt beschouwd als dé internationale richtlijn op het gebied van integraal risicomanagement. De uitgebreide cases en opgaven bereiden u optimaal voor op het examen dat u op de derde dag kunt afleggen. De vele praktijkvoorbeelden zorgen ervoor dat u de theorie van de standaard gemakkelijker kunt vertalen naar uw eigen werksituatie.
Schrijf je in
Best gewaardeerde training van 2016: beter leiding geven
De training Leiden, inspireren en verbinden van 16 december 2016 was de best gewaardeerde training van het jaar. Er zijn als eindoordeel zelfs twee tienen gegeven, een echte prestatie! "Door de verhalende wijze van presenteren en de sterke groepsinteractie heeft de materie een sterke connectie met mijn eigen belevingswereld en ervaringen gemaakt." De training is voor 2017 inmiddels gepland op 20 april, 29 juni, 21 september en 3 november.
Lees verder
NBA publiceert Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen
Voorschriften voor kwaliteitssystemen zijn niet nieuw, maar op dit moment verspreid over meerdere regelingen. Met de implementatie van de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) is er sprake van één set van regels voor accountantskantoren en -afdelingen. De NVKS hebben geen betrekking op de uitvoering van wettelijke controles.
Lees verder
Alle CBOK Reports uit 2016
In dit artikel vindt u alle 13 CBOK Reports en 4 CBOK Stakeholder Reports die zijn gepubliceerd in 2016. Bovendien wordt u ook verwezen naar de lijst met alle 13 CBOK Reports uit 2015. De Reports kunt u op de website van IIA Nederland per stuk downloaden, en op de website van IIA Global allemaal in één bundel.
Lees verder
Corruptie, werkzaamheden van de accountant
De NBA publiceerde op 22 december 2016 de handreiking ‘Corruptie, werkzaamheden van de accountant’. Met deze handreiking krijgen accountants een handvat voor het inschatten van risico’s op en het herkennen van corruptie bij de controle van de jaarrekening. De handreiking is ook te gebruiken, waar nodig aangepast, voor andere beoordelingsopdrachten, assurance-opdrachten, samenstellingsopdrachten of andersoortige opdrachten.
Lees verder
Certificaat Kwaliteitstoetsing voor PGGM
Op 22 december 2016 ontving de afdeling Internal Audit van PGGM het Certificaat Kwaliteitstoetsing uit handen van Arnoud Daan en Aad Vincenten, leden van het College Kwaliteitstoetsing van het IIA. Directeur Internal Audit Sandrijn Weites is zeer blij met het certificaat én zijn nieuwe afdeling.
Lees verder
IIA: Instituut van Internal Auditors
Je ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
» Website
» Aanmelden
» Afmelden