ALV: begroting 2018 goedgekeurd  |  Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief 07 december 2017
 
 
IIA Academy:
» CAE Forum Roundtable
18 december 2017
» Training Project Auditing 
19 december 2017
» Nieuwjaarsreceptie IIA 
12 januari 2018
» Seminar IAF bij Beursfondsen 
16 januari 2018
»CAE Starterstraining
17 januari 2018
Bekijk de gehele IIA Academy Kalender
Beste relatie,

Afgelopen maandag vond onze ALV plaats waarin certificaten werden uit-gereikt, nieuwe RO's aan het register zijn toegevoegd en de aanwezige leden enkele besluiten namen. Zo werd het voorstel van John Bendermacher om drie bestuursleden  te herbenoemen goedgekeurd. Ook met de concept-begroting 2018 die Jantien Heimel toelichtte, werd ingestemd. En goed nieuws: de ledencontributie blijft ook in 2018 ongewijzigd. De gepresenteerde stukken zijn op de ledenservicepagina in te zien.
RO’s vullen gereedschapskist 
Welke tools hebben RO’s nodig om een vakman te kunnen zijn? De RO Masterclass die met onze partner KPMG op 23 en 24 november 2017 werd georganiseerd, gaf antwoord op deze vraag. De 1e dag leerden de RO’s zichzelf beter kennen en tijdens de 2e dag stonden innovatieve audittechnieken centraal. Lees het verslag voor bruikbare tips waar je direct je voordeel mee kunt doen!
Lees verder
MiFID II, GDPR én PSD2 vanaf 2018 van kracht
Het IIA benoemde in het rapport Risk in Focus – Hot topics for Internal Audit 2018 MiFID II al als een van de grote uitdagingen voor 2018. Complexiteit van regelgeving en daarmee gepaarde onzekerheid heeft altijd de aandacht van Internal Auditors. Echter, de MifFID II in combinatie met de GDPR én PSD2 (Payment Services II) vragen nogal wat van organisaties. Desondanks gaat AFM ervan uit dat marktpartijen vanaf 3 januari 2018 voldoen aan de verplichtingen van MiFID II.
Lees verder
College Tour Nyenrode met John Bendermacher
John Bendermacher nam topstudenten van Nyenrode mee in de wereld van de Internal Audit. Daarbij kregen zij de kans om hem in een College Tour setting vragen te stellen over het vakgebied. 
Lees verder
12 januari: nieuwjaarsreceptie IIA Nederland
Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers, partners, leden en het CAE Forum vindt plaats op vrijdagmiddag 12 januari 2017 van 16:00 tot 18:00 uur. Jullie ziin van harte welkom. Graag aanmelden via onderstaande link.  
Meld je nu aan
Internal Auditor december: Artificial Intelligence is here 
Artificial Intelligence is here, there and everywhere. It is imperative that auditors understand it’s implications. The latest issue of Internal Auditor gives more insight about the things an Internal Auditor needs to know about Artificial Intelligence. 
Read more
Vacature Interne Auditor bij HU
 
Ben jij die ervaren auditor die regie voert over alle audits binnen de HU? Als Interne Auditor binnen de HU help je het management en in het bijzonder het College van Bestuur aanvullende zekerheid te krijgen omtrent de beheersing, effectiviteit, efficiency en compliance van de bedrijfsvoering van de HU.
Naar vacature
Vacature Concern Auditor bij gemeente Rotterdam
Door middel van auditresultaten en adviezen een bijdrage leveren aan de verbetering van de Rotterdamse organisatie. Wie wil dat nou niet?! Als Concen Auditor kan dat! CA voert audits uit ten behoeve van het college en de ambtelijke top van de gemeente Rotterdam.
 
Naar vacature
Certificaat voor ABN AMRO  
Group Audit ABN AMRO ontving 8 november 2017 het certificaat kwaliteitstoetsing. Omdat de CAE van ABN tevens IIA-bestuurder is, werd voor een samenwerking tussen het IIA, FSV Risk Advisory en PwC gekozen. Violeta Verbraak, Hoofd Professional Practices: “De aanbevelingen zullen ons verder helpen om onze kwaliteit continu te blijven verbeteren.”
Lees verder
Involve Internal Audit to understand risks GDPR
The GDPR has been on many organisations’ corporate minds. With the regulation coming into force on 25 May 2018, awareness must now become action – and internal audit should be involved at all levels, to help management better understand and mitigate the related risks. 
Read more
Toetsing is bevestiging kwaliteit
27 november ontving Hof Hoorneman Bankiers het IIA Kwaliteitscertificaat. CAE Sjoerd Krot: “Naast de erkenning en waardering voor de Internal Audit afdeling binnen Hof Hoorneman Bankiers hebben wij deze toetsing ervaren als een bevestiging van de kwaliteit van Internal Audit.” 
Lees verder
"If we're not persuading we're not doing our job." President and CEO of The IIA Richard Chambers and Richard Brilliant examine in this video one of the key attributes from Chamber’s new book, Trusted Advisors: Key Attributes of Outstanding Internal Auditors. 
Audit Magazine als app
De Audit Magazine app is te vinden in de Play Store en App store. Ook is het blad via www.auditmagazine.nl te lezen. Vanaf 2018 kun je via de ledenpagina aangeven of je het blad nog toegestuurd wilt krijgen of dat je het magazine via de app leest. 
IIA: Instituut van Internal Auditors
Je ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
» Website
» Aanmelden
» Afmelden