2018: een nieuw commissiejaar!  |  Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief 16 januari 2018
 
Beste Young Professional,
Het laatste kwartaal van het jaar is historisch gezien een rustige periode qua organisatie van IIA YP-activiteiten. Young Professionals zijn druk bezig om het jaar goed af te sluiten en de meeste PE-punten zijn al binnen. Ondanks deze rustigere periode is er wel een event met het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) georganiseerd en heeft de commissie een nieuw commissielid mogen verwelkomen. Verder staan we te trappelen om een nieuw IIA Young Professional jaar voor jullie te organiseren. Het jaar zal een combinatie worden van kennisdeling, meet & greet en fun!

In deze nieuwsbrief willen we het laatste kwartaal van het jaar met jullie doornemen en een doorkijk maken naar het nieuwe commissiejaar 2018. Verder zetten we onze zoektocht voort naar nog één nieuw commissielid. 

Veel leesplezier en hopelijk tot snel op één van onze activiteiten!
Vriendelijke groeten,

IIA YP Commissie
Hendrie, Dwayne, Carlyne, Fabienne, Inge, Jack en Vasiliki.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
IIA Young Professionals hield 30 november de laatste activiteit van het jaar 2017 voor Young Professionals: een interactieve bijeenkomst over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is een veel gehoorde term en het doel van deze bijeenkomst was om deze term en de rol van internal audit in het kader van MVO verder te concretiseren.
 
De bijeenkomst werd afgetrapt door Nick de Ruiter van Sustainalize. Tijdens zijn presentatie werd het duidelijk dat MVO veel verder gaat dan liefdadigheid en initiatieven die positief bijdragen aan een veranderende wereld. We hebben te maken met klimaatverandering, overpopulatie, grondstoffen-, energie- en waterschaarste. Het is voor bedrijven noodzakelijk om zich hierop aan te passen om te kunnen blijven bestaan. MVO gaat daarom over duurzame ontwikkeling en lange termijn waardecreatie, over een bedrijfsstrategie die aansluit op de veranderingen om ons heen.

We hebben het gehad over wettelijke MVO-kaders en vrijwillige standaarden die van toepassing zijn op bedrijven en waarover zij moeten of kunnen rapporteren. Voorbeelden zijn de Corporate Governance Code (verplicht) en de Global Reporting Initiative (vrijwillig) die de meest gebruikte standaard is voor geïntegreerde verslaggeving (Integrated Reporting). Daar waar het gaat om assurance over niet-financiële gegevens werd ook de rol die Internal Audit heeft ten aanzien van het MVO-beleid van een bedrijf concreter.

Bart Ambaum en Sven Zwagemaker van KPN gaven een interessante presentatie over de rol die Internal Audit bij KPN heeft in het Integrated Reporting proces en het Integrated Report zelf. Een zeer grote en betrokken rol zo bleek. Dit was een mooi en concreet voorbeeld van de rol die Internal Audit kan innemen. Tot slot gingen de deelnemers aan de slag met een case over de implementatie van een MVO-tracking en -rapportagesysteem waar zij de vers opgedane kennis en hun creativiteit direct praktisch op konden toepassen. Kortom een zeer interessante en leerzame middag.  
Vooraankondigingen
Welke activiteiten kun je in het eerst kwartaal van het nieuwe jaar verwachten?

De onderstaande activiteiten zullen in de eerste maanden van het nieuwe jaar worden georganiseerd. Er kunnen tussentijds ook nog andere events worden georganiseerd.
  • Ideation session – Q1
  • Cultuur en Gedrag – Q1/ Q2
Verder organiseert de IIA Academy nog meer interessante activiteiten, zoals:
Houd voor de actuele stand van zaken goed de IIA website in de gaten. Ideeën voor activiteiten zijn altijd welkom; mail deze naar yp@iia.nl.
Naar IIA Academy
Nieuw IIA YP commissielid
Hallo! Mijn naam is Inge van Dijk, 30 jaar op de teller, en sinds 1 december werkzaam als Internal Auditor bij Vesting Finance. Daarvoor werkzaam als consultant bij BDO Risk Advisory Services. Waarom ik commissielid van het IIA Young Professionals ben geworden? Ik wil graag bijdragen aan de kennisdeling binnen onze beroepsgroep.  
Mijns inziens is kennisdeling belangrijk om te kunnen groeien en ontwikkelen, als groep en als individu. Blijf nieuwsgierig is mijn motto! Door van elkaar te leren kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening naar een hoger niveau brengen. Met het organiseren van bijeenkomsten, waar ervaringen en ideeën worden uitgewisseld, blijven we professionaliseren en kunnen we onze naam als (jonge) Internal Auditors verstevigen.

De eerste reden hangt samen met een tweede belangrijke motivatie voor mij: het promoten van onze toegevoegde waarde als Internal Auditors. Tijdens mijn studie heb ik gemerkt dat wij als Internal Auditors niet goed zijn in het promoten van de eigen toegevoegde waarde. We zijn immers geen verkopers! Zoals Simon Sinek met zijn Gouden Cirkel echter ooit zo pakkend heeft verwoord: mensen overtuigen doe je niet door te vertellen wát je doet, maar door ze te vertellen waaróm je doet wat je doet. Door het geven van inzicht in onze toegevoegde waarde, hoop ik dat dit ons als Internal Auditors de handvatten biedt om duidelijk te kunnen maken waarom wij doen wat we doen. Hiermee kunnen we onszelf en ons vakgebied beter ‘aanprijzen’ en ons bestaansrecht daarmee verstevigen.

Dit zijn voor mij de twee belangrijkste moverende redenen: kennisdeling en het promoten van onze toegevoegde waarde. Enerzijds weten waar onze toegevoegde waarde in zit en wat onze stakeholders van ons verlangen. Anderzijds op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied, om zo deze verwachtingen van onze stakeholders te kunnen overtreffen. Hier hoop ik een steentje aan bij te dragen als commissielid van het IIA Young Professionals. 
Afsluiting IIA YP commissiejaar 2017
De IIA YP’s hebben het commissiejaar 2017 formeel afgesloten met een escaperoom en een diner. Wat gebeurt er als je Internal Auditors in een escaperoom loslaat?

De IIA YP's hebben het commissiejaar traditioneel afgesloten met een diner en een escaperoom. In deze escaperoom hebben de commissieleden elkaar nog beter mogen leren kennen en zijn elkaars kwaliteiten nog duidelijker naar voren gekomen. Het ene lid beschouwt de escaperoom rustig, de ander ziet alle kleine details en weer een andere scant de room in een razend tempo! Samen hebben we de escaperoom als een sterker team verlaten.

Naast deze leuke activiteiten heeft de commissie helaas ook afscheid moeten nemen van twee ervaren YP-leden: Marieta Vermulm en Michael Blom. De commissieleden hebben gezorgd voor een passend afscheidscadeau, zodat zij wel actief en ‘young’ blijven na het verlaten van de commissie. Zij hebben een bucketlist boek gekregen met 500 ‘things to do’. Het lid zijn van de IIA YP Commissie konden zij na deze avond al van 'the list' afstrepen! De IIA YP Commissie wil Marieta en Michael nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid voor de YP’s binnen het auditvakgebied! 
 
IIA YP Jaarplan 2018
Hebben jullie ideeën voor de invulling voor het jaarplan 2018? Deel ze met de IIA YP Commissie!

We organiseren namelijk al onze activiteiten voor jullie allemaal en hebben de input hard nodig om aan jullie ideeën te voldoen. Ook betrekken we het IIA bestuur en de andere IIA commissies bij het opstellen van het jaarplan 2018. Deel al je ideeën, meningen, onderwerpen voor events, (outdoor) activiteiten, input voor ons jaarplan 2018 via yp@iia.nl. Verder kunnen jullie altijd terecht bij een van de commissieleden. 
Deel je ideeën!
Nieuwe commissielid gezocht: join us!
Wil jij een bedrage leveren via de commissie aan ons vakgebied? Wil je nieuwe mensen en organisaties ontmoeten? Zit jij vol met nieuwe ideeën? Dan zijn we opzoek naar jou!

Bij deze willen we als de IIA YP Commissie met jullie delen dat er per 1 januari 2018 nog een plek vrij is in het bestuur. De vacature staat reeds op de IIA website. Voor het bestuur zijn we op zoek naar een mix van persoonlijkheden, competenties en organisaties.

Als IIA YP commissielid:
  • Denk je mee over de strategie van de IIA YP Commissie
  • Onderhoud je contacten binnen het IIA en de universiteiten
  • Bezoek je activiteiten van het IIA zoals de Algemene Ledenvergadering en het IIA Congres
  • Ben je verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor Young Professionals
  • Leer je diverse mensen en organisaties kennen
Heb je interesse om IIA YP commissielid te worden of activiteiten samen met ons te organiseren, neem dan contact op via yp@iia.nl of via een van de commissieleden.  
Join us!
IIA: Instituut van Internal Auditors
Je ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
» Website
» Aanmelden
» Afmelden