Welke Internal Audit competenties mis jij?  |  Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief 26 juli 2018
 
IIA Academy:
» CAE Forum Roundtable
27 augustus 2018
» Roundtable TKT
5 september 2018
» Workshop Behavioural Auditing
7 september 2018
» YP: Professioneel Vlooien Doe je Zoo!
13 september 2018
» Training interviewvaardigheden
17 & 18 september 2018
Bekijk de gehele IIA Academy Kalender
Beste relatie,

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) is sinds maart 2018 in 'open access' voor iedereen vrij toegankelijk. Het MAB is het enige Nederlandstalige academische Open Access tijdschrift over nieuwe ontwikkelingen binnen de accountancy, bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. De artikelen worden altijd geschreven door experts en zijn altijd praktisch relevant. Het artikel One size doesn’t fit all hieronder is daar een goed voorbeeld van.
Standaardisatie: One size doesn’t fit all
Internationaal is veel energie gestoken in de implementatie van een consistente set verslaggevingsregels en controlestandaarden. Desondanks blijven verschillen bestaan tussen de jaarrekeningen van ondernemingen en de uitvoering van de accountantscontrole. Cultuur, taal, nationale gebruiken en uitzonderingen blijven bijvoorbeeld zorgen voor verschillen. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal oorzaken voor verschillen en op de informatiewaarde van verschillen: Te ver doorgevoerde standaardisatie kan leiden tot verlies aan informatiewaarde en is derhalve niet wenselijk.
Lees verder
Welke Internal Audit competenties mis jij?
In de Global Knowledge Brief Internal Audit Competencies wordt een actueel overzicht gegeven van de eigenschappen en vaardigheden waarover je als moderne internal auditor zou moeten beschikken om een onafhankelijke en kritische trusted advisor te zijn. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe je deze kunt evalueren en waar nodig versterken.
Lees verder
Masterclass Behavioural Auditing
Behavioural auditing is gericht op het onderzoeken van gedrag van mensen in organisaties. Sociaal-psychologische en culturele factoren spelen daarin een belangrijke rol. Tijdens deze workshop op vrijdag 7 september worden zogenaamde soft controls praktisch hanteerbaar en onderzoekbaar gemaakt.
Schrijf je in
Training Interviewvaardigheden
Tijdens de training interviewvaardigheden op 17 en 18 september leer je hoe je met de juiste voorbereiding, opzet, vragen en persoonlijke interactie een effectief interview afneemt. Je krijgt praktische handvatten aangereikt voor het stellen van de goede vragen, het observeren en het reageren op de (non)verbale signalen van een geïnterviewde. 
Schrijf je in
Eumedion: Toename IAF's
Eumedion heeft haar jaarlijkse evaluatie van het AVA-seizoen uitgevoerd. Daarin heeft zij ook gekeken naar de rol van de externe accountant en de internal auditfunctie, als onderdeel van de nieuwe Corporate Goverance Code. Eumedion heeft hierin een toename van het aantal (eigen danwel uitbesteedde) IAF’s geconstateerd, deels als gevolg van de nieuwe Code. Ook is gebleken dat in de jaarverslagen meer aandacht wordt besteed aan de kernwaarden en cultuur.
Lees verder
CRMA Application Fee Waiver
The IIA is waiving the application fee (up to a $230 value) for the Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) credential. This offer is valid from 1–31 August 2018. In addition, there are exclusive discounts on study materials.
Read more
COSO Internal Control Certificate training
COSO has developed a certificate for the application of the Internal Control-Integrated Framework. IIA Global has developed a training program that educates in taking the exam. This 25.5-credit training program on 19, 20 and 21 September takes you through the Framework from start to finish. Trainer Marinus de Pooter will make sure you are ready to take the exam and earn your COSO Internal Control Certificate.
Enroll
Training COSO ERM
Het vernieuwde COSO ERM raamwerk uit 2017 integreert risicomanagement in het strategieproces van de organisatie. Door de relatie van risicomanagement met de organisatiestrategie te benadrukken, wordt de link met de managementagenda versterkt. Deze masterclass op 3 oktober gaat in op het vernieuwde raamwerk en de belangrijkste uitdagingen voor de internal auditpraktijk. Je ontvangt zinvolle instrumenten voor de toepassing.
Schrijf je in
Terugblik: Business Continuity en Crisismanagement
Twee keer per jaar organiseert NBA LIO samen met de PAS Commissie een bijeenkomst die relevant is voor de gezamenlijke achterban. De bijeenkomst op 28 juni stond in het teken van Business Continuity Management (BCM) en Crisismanagement (CM) en de rol van internal auditors daarin.
Lees verder
You can audit anything - but not everything
Richard Chambers: "There are times when internal audit clients and others have unrealistic expectations about our profession. It's not surprising, then, that there may be confusion about our role. After all, internal auditors wear many hats. We truly can audit almost anything. However, while we might be able to audit anything, we c​an't audit everyt​hing."
Read more
PwC Summercourse
De PwC Summercourse op 24 en 25 september is dit jaar zeer sterk digitaal georiënteerd, met het thema: 'Become a technology-enabled Internal Auditor'. Zo komen er in een aantal korte sessies verschillende thema’s rondom digitale transformatie aan bod, zoals data-analyse en robotics, machine learning en Predictive Project Analysis. Ook kijken we in twee langere sessies naar de impact van de GDPR en blockchain op Internal Audit.
Schrijf je in
Masterclass Bestuur en Toezicht
De eind 2016 vernieuwde Corporate Governance Code onderstreept het belang van de internal auditfunctie. Maar waar staan we als IAF en CAE wat betreft good governance in 2018? Hoe relevant is onze rol? Wat is belangrijk om te weten rondom bestuur en toezicht? In deze Masterclass op 29 november duiken we in Good Governance vanuit het perspectief van bestuur en toezicht: wat is een toezichtskader en visie?
Schrijf je in
Read Risk & Compliance Magazine Jul-Sep 2018
Risk & Compliance Magazine is an e-magazine dedicated to the latest developments in corporate risk management and regulatory compliance. In this issue we present features on corporate accountability and compliance and on privacy challenges in a wolrd of big data, ML and AI. We also look at stress testing, risk management beyond compliance, continuous listening strategies, data quality and more.
Read more
Read the global newsletter
Here is the latest issue of Global Connections, filled with relevant IIA news.
Read Global Connections
IIA: Instituut van Internal Auditors
Je ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
» Website
» Aanmelden
» Afmelden