Save the date: IIA Congres 13 & 14 juni 2019  |  Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief 23 augustus 2018
 
IIA Academy:
» Workshop Behavioural Auditing
7 september 2018
» Training interviewvaardigheden
17 & 18 september 2018
» Workshop Kijken door de ogen van een kind
21 september 2018
» PwC Summercourse 2018
24 & 25 september 2018
» Young Professional event: Agile
25 september 2018
Bekijk de gehele IIA Academy Kalender

Beste relatie,

Op dit moment is er in het FD een discussie gaande tussen accountants over hun rol in het opsporen van fraude en de mogelijkheden daartoe. Behoort dit wel of niet tot het takenpakket? Het IIA voelt zich zeer betrokken bij deze discussie en is van mening dat zowel de externe accountant als de internal auditor een belangrijke rol speelt bij het opsporen van fraude.

"Beoordelen frauderisico’s onlosmakelijk onderdeel van internal audit"

Nú CIA starten of wachten op de vernieuwde examens?
Het vernieuwde CIA Examen: waarom, hoe en wat verandert er op 1 januari 2019? En kun je beter nú aan je CIA starten of beter wachten op de vernieuwde versie? De huidige examens zijn beschikbaar t/m 31 december 2018 en de nieuwe examens zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2019. Er zal hierin geen overlap zijn.
Lees verder
Aankondiging: Risk in Focus + Ontbijtsessie voor CAE's
Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben diverse Europese Instituten van Internal Auditors, waaronder IIA Nederland, onderzocht wat de 'hot topics' zijn voor de auditplanning voor het komende jaar. Het rapport Risk in Focus 2019: Hot Topics voor Internal Auditors verschijnt op 3 september. Op 20 september 2018 is er een ontbijtsessie voor CAE's als extra handreiking met een toelichting op het rapport die specifiek zal ingaan op de Nederlandse situatie.
Inschrijven voor de ontbijtsessie
Nieuwe Wwft zal leiden tot meer IAF’s
Op 25 juli 2018 is de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De nieuwe Wwft (ook wel bekend als anti-witwasrichtlijn) bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. De verwachting is dat alle grote en middelgrote kantoren die onder de Wwft vallen een onafhankelijke internal auditfunctie zullen moeten inrichten. 
Lees verder
Drie jaar Internal Audit Innovation Award 3/3 - Interviewreeks
Brigitte de Vries van Staedion was de eerste winnares van de Internal Audit Innovation Award, in 2014. Zij toonde, als eenpitter, aan hoe een procesaudit in de vorm van een processimulatie (waarin elementen van gaming zijn verwerkt) kan worden uitgevoerd. Hoe gaat het vier jaar later met Brigitte en haar innovatie?
Lees verder
Workshop Behavioural Auditing
Hét auditonderwerp van het jaar: soft controls. Tijdens de workshop Behavioural Auditing op 7 september worden soft controls praktisch hanteerbaar en onderzoekbaar gemaakt. Hoe onderzoek jij momenteel het gedrag van de mensen in jouw organisatie? Sociaal-psychologische en culturele factoren spelen hierin een belangrijke rol. In deze training leer je gebruik te maken van concepten en ideeën die zijn ontwikkeld aan het MIT. Zó maak gedrag en cultuur onderzoekbaar.
Schrijf je in
Training Interviewvaardigheden
Laatste paar plekken: de training Interviewvaardigheden op 17 en 18 september is dé start van het nieuwe studiejaar. Je leert hoe je een effectief interview afneemt: een zeer belangrijke informatiebron voor auditors. Je krijgt praktische handvatten aangereikt voor het stellen van de goede vragen, het observeren van en het reageren op de (non)verbale signalen van een geïnterviewde. Interviewen is een vak apart, maar in deze training leer je de kneepjes van het vak.
Schrijf je in
Young Professional event: Agile
What is agile? How does it work? How can internal audit and IT audit add value on agile project management? The IIA and NOREA Young Professionals organize an informative session regarding agile on 25 September. Participants will learn about what agile is and how it can be audited from an IT and an operational perspective.
Sign up
Training Samenwerken en vertrouwen
Samenwerken kan niet zonder vertrouwen, maar vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Tijdens deze training voor het publieke domein op 27 september gaan we hiermee aan de slag, zowel theoretisch als praktisch. Je gaat naar huis met meer inzicht, maar vooral met concrete do’s en dont’s.
Schrijf je in
Global Perspectives and Insights: Agility and Innovation
IIA Global benadrukt in een nieuwe ‘Global Perspectives and Insights’ het belang van agility en innovatie door de IAF en biedt daar handvatten voor. Beide onderwerpen zijn nauw met elkaar verweven en essentieel om als IAF relevant te zijn en echte toegevoegde waarde te blijven bieden. "This report defines what it means to be agile and innovative in today's marketplace and how the two are interdependent."
Lees verder
GTAG: Auditing Insider Threat Programs
Er zijn aanvullende richtlijnen verschenen in de vorm van een Global Technology Audit Guide. Deze guide gaat over het auditen van ‘Insider Threats’ ofwel het risico dat eigen medewerkers bewust of onbewust informatiesystemen of data beschadigen. De GTAG gaat uitgebreid in op de aard van de interne bedreigingen alsmede op de rol die internal audit daarbij kan en moet spelen, zowel in audits als in mogelijke adviesdiensten.
Lees verder
Certificaat Kwaliteitstoetsing voor Vion
Op 19 juli 2018 ontving Martin Geleedst, Director Internal Audit van Vion, het Certificaat Kwaliteitstoetsing uit handen van Robert Bogtstra van FSV Risk Advisory, een geaccrediteerde, onafhankelijke toetser.
Lees verder
Vacature Interne Auditor bij Antoni van Leeuwenhoek
Ga jij als Interne Auditor in het Antoni van Leeuwenhoek een leidende rol nemen in het opzetten en uitvoeren van het interne auditprogramma? Het AVL zoekt een expert met sterke adviesvaardigheden.
Solliciteer vóór 3 september
Vacature bestuurslid IIA Nederland
Wil jij meehelpen aan het opstellen en (doen) uitvoeren van de strategie van IIA Nederland? Het bestuur is op zoek naar een senior, positief-kritische auditor om het bestuur te versterken.
Solliciteer vóór 1 september
IIA: Instituut van Internal Auditors
Je ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
» Website
» Aanmelden
» Afmelden