Internal auditor en RvC: waarheen?  |  Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief 05 juli 2019
 
IIA Academy:
» Training Frauderisicofactoren
1 augustus 2019
» Training Frauderisicofactoren
22 augustus 2019
» Training Frauderisicofactoren
10 september 2019
» Managen van integriteit en good governance
12 september 2019
» Training Beter communiceren met NLP
12 september 2019
» Roundtable Risk in Focus
16 september 2019
Bekijk de gehele IIA Academy Kalender
Beste relatie,

Wat zijn de kansen om de samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Internal Auditfuncties naar een hoger niveau te brengen? Het onderzoeksrapport 'Internal auditor en RvC: waarheen?' uitgevoerd onder leiding van Aalt Klaassen, partner van Board in Balance, namens de Stichting Vaktechnisch Onderzoek van het IIA, gaat hier uitgebreid op in. Op 25 juni bespraken zo’n 40 Commissarissen en Chief Audit Executives dit eveneens. Cartoonist Auke Herreman sloot de dag af met een humorvolle presentatie van zijn observaties.
Internal Audit moet band met RvC versterken
Verreweg het grootste goed van de internal auditfunctie is diens onafhankelijkheid. Daar zijn commissarissen en internal auditors het over eens. Een belangrijk discussiepunt is echter of de auditor niet meer contact met de gehele Raad van Commissarissen zou moeten hebben, in plaats van alleen met de Auditcommissie. De reikwijdte van de IAF is immers de besturing en beheersing van de gehele organisatie en dus veel meer dan alleen de financiële kolom.
Lees verder
NEW: E-learning Standards with SARA (NL + EN)
What is the main competency of an internal auditor? Find out while testing your knowledge in a unique way with this serious game. Meet Sara, a very special colleague that, for a few weeks, will live inside your phone and challenge you with daily situations that any internal auditor can face.
Read more and sign up
Top 5 sprekers IIA Congres 2019
Tijdens het IIA Congres 2019 Intelligence & Impact was het mogelijk om middels de congres app alle presentaties te beoordelen met 1-5 sterren. Dat hebben de 520 ingecheckte deelnemers in groten getale gedaan.
Lees verder
3LoD update: Give your opinion
The Institute of Internal Auditors announced that it seeks public comment on an updated model of the Three Lines of Defense, a widely used concept designating essential roles and duties in governance, risk management and control. The current model has the benefit of being simple, easy to communicate, and easy to understand. Despite its widespread acceptance, however, the existing Three Lines of Defense has been criticized as being too limiting and restrictive.
What do you think?
Digitalisering als glazen bol voor internal audit
Het speelveld van de internal auditor verandert. Dat is de conclusie die Dennis van de Wiel (KPMG) en Alexander Lethen (Celonis) trekken na hun ervaringen met de branche. Dat veranderende speelveld is uitermate interessant, maar behoeft wel de nodige skills: “De analytische skills van de internal auditor in combinatie met digitale capaciteiten kunnen ervoor zorgen dat veel meer delen van de organisatie ontsloten kunnen worden.”
Lees verder
Internal audit: een wereld in beweging
Internal audit wordt nog niet door iedere bestuurder volledig op waarde geschat. Soms wordt het wat al te gemakkelijk op één lijn gesteld met de interne accountant. Onterecht, want een goede internal audit helpt de complete organisatie vooruit en bestrijkt een veel breder gebied dan alleen de financiën en de verslaglegging. Jantien Heimel en Peter Hartog van IIA Nederland vertellen over de meerwaarde van het internal auditvak.
Lees verder
Zo draag je als auditor bij aan het succes van verandertrajecten #IIAblogt
Organisatieverandering blijft een uitdaging. Mislukte verandertrajecten halen met enige regelmaat de voorpagina’s van de kranten. Veranderen blijft echter noodzakelijk om organisaties aan te passen aan nieuwe omstandigheden en nieuwe technologische mogelijkheden. Falende verandertrajecten zijn echter een groot risico voor de organisatie. Als internal auditfunctie kun je bijdragen aan de realisatie van succesvolle verandertrajecten door deze projecten te auditen.
Lees verder
Position Paper: Staffing considerations for the IAF
Knowledgeable and competent resources within an internal audit function are needed to ensure assurance and advisory work are performed in alignment with the organization’s expectations and in conformance with widely accepted principles and standards. The IIA Position Paper 'Staffing/resourcing Considerations for Internal Audit Activity' can help you with this.
Read more
Position Paper: Fraud and Internal Audit
Fraude en de beheersing van frauderisico’s is en blijft een zeer actueel onderwerp. IIA Global heeft aan fraude ook opnieuw aandacht besteed, met de Position Paper ‘Fraud and Internal Audit’, waarin de rol van de internal auditor nader wordt uitgewerkt. Expliciet wordt aangegeven welke kennis van de internal auditor wordt verwacht en wat deze wel en niet zou moeten doen.
Lees verder
Nieuwe Tax Control Executive programs bij ESAA
Moderne commissarissen en toezichthouders zonder financiële achtergrond horen zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over velerlei onderwerpen. De fiscale aspecten van de bedrijfsvoering en strategie zijn hier een bijzonder onderdeel van. De Executive programs 'Tax Control & Compliance voor Financials' en 'Tax Control & Compliance van Maatschappelijke Organisaties' helpen u hierbij. Beide programma's starten op 11 september en bestaan uit een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen, die u in staat stelt om een volwaardige gesprekspartner te worden voor de (externe) fiscale advieurs, uw fiscale afdeling en de financiele afdeling. Als auditor kun je er ook voor kiezen om alleen de 'Masterclass Tax Audit voor interne en externe auditors' op 11 december te volgen.
NBA-handreiking: Toepassing van data-analyse bij de controle
Accountants maken bij hun jaarrekeningcontrole in toenemende mate gebruik van data-analyse. Deze toepassing varieert van controles anders uitvoeren ('doing things differently') tot herontwerp van de controle ('doing different things'). De NBA heeft met Handreiking 1141, Data-analyse bij de controle een praktisch hulpmiddel uitgegeven dat inzicht geeft in de diverse vragen die kunnen leven bij het toepassen van data-analyse.
Lees verder
Training Frauderisicofactoren
De verplichte PE-training van NBA heeft Joeri Frietman voor internal auditors op maat gemaakt. De training wordt zeer positief ontvangen door de deelnemers. U kunt de training op diverse data bij ons volgen, zo ook in de zomerperiode op 1 en 22 augustus. Uiteraard is het tevens mogelijk de training inhouse te organiseren.
Schrijf je in
Training Beter communiceren met NLP
In deze training op 12 september maak je kennis met Neurolinguïstisch Programmeren en met wat het voor jou als auditor kan betekenen. Deze boeiende training is interactief, doelgericht en persoonlijk. Je onderzoekt oa welke communicatiestijl het beste bij je past en je stelt een actieplan op.
Schrijf je in
Guidance on Internal Audit in the insurance industry
The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) calls for effective Internal Audit in the European Insurance industry and published a Guidance paper to help accomplish this goal. The document aims to enhance the overall effectiveness of Internal Audit, and its impact in the European Insurance industry.
Read more
Effectiveness of the internal audit function
In the last couple of years, next to her full time job at the internal audit department of ABN AMRO, Violeta Verbraak-Kolevska conducted a PhD research about Internal Audit effectiveness at the Erasmus School of Accounting & Auditing in Rotterdam. In Audit Magazine, she tells all about her thesis ‘Internal Audit Effectiveness – Factors influencing management to listen to the internal auditor’s risk warnings’ for the first time.
Read more
Terugblik PAS-LIO event: Logistieke processen auditen
De PAS Commissie en NBA-LIO organiseren jaarlijks twee gezamenlijke bijeenkomsten. Deze keer namen we een kijkje in de keuken van Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld. Na de interessante rondleiding werd in kleine groepjes gediscussieerd over de risico’s die spelen in het bedrijfsproces.
Lees verder
Jeroen Smit: spreker bij de RO Masterclass!
Het thema van de RO Masterclass op 21 en 22 november is Insights! En van wie kunnen we nu meer leren dan van een topjournalist als Jeroen Smit... Eind oktober wordt zijn nieuwe boek verwacht: 'Het grote gevecht', over moed, overmoed en onvermogen bij Unilever. Bij onze RO Masterclass op gaat hij in op zijn onderzoekstechnieken en feitenreconstructie. Dat belooft wat!
Schrijf je in
The thin line between audit and risk management
Internal audit executives report on all sorts of things, and that’s not going to change. To whom all those things should be reported, however, is an open question. On one hand, audit executives are being asked to do more. At the same time, boards are under pressure. Think about what that means. The Tone at the Top June 2019 dives into it.
Read more
Read Risk & Compliance Magazine Jul-Sep 2019
Welcome to the twenty-seventh issue of Risk & Compliance, an e-magazine dedicated to the latest developments in corporate risk management and regulatory compliance. This issue presents features on corporate crisis management, managing operational risk within financial services, building a global compliance & ethics programme, and more.
Read more
Vacature Commissielid Young Professionals
Je bent werkzaam in het (internal) audit vakgebied? Je bent onder de 35 jaar? Je vindt het leuk om events te organiseren en andere internal auditors te ontmoeten? Een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied? Dan zoeken we jou!
Solliciteer
Vacancy (Senior) Internal Auditor Novartis
Novartis Business Assurance and Advisory is looking for a (Senior) Internal Auditor for the Team Region Europe, Mittle East and Africa (EMEA), based in Basel, Switzerland. Are you a trusted partner who keeps Novartis’ patients, associates, customers, assets, and reputation safe?
Apply
IIA: Instituut van Internal Auditors
Je ontvangt deze e-mail op het volgende adres:
» Website
» Aanmelden
» Afmelden